Uwaga!, od dnia 23.08.2021 r. TG17 zostanie zastąpiona TG7783, prosimy o dokonanie stosownych zmian w oprogramowaniu Pi-Star.

 .: Jak podłączyć się do HBLink Kutno :. 

Aby podłaczyć się do serwera HBLink za pomocą hotspota należy skonfigurować połączenie DMRGateway.

Przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w polu "DMR Master" należy wybrać z listy "DMRGateway". Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając .

Teraz w Pi-Star, w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

"Podstawowa" sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

  [DMR Network 1]
  Enabled=1
  Address=195.26.76.59
  Port=62031
  Password=
  PassAllPC=1
  PassAllPC=2
  PassAllTG=1
  PassAllTG=2
  Debug=0
  Location=1
  Name=BM_Poland_2602
  Id=260xxx
 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :

  // Hotspot simplex(MASTER-S)
  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Name=HBLink_Kutno
  Address=hblink.kutno.pl
  Port=55570
  TGRewrite0=1,7,1,7,2
  TGRewrite1=2,7,2,7,2
  TGRewrite2=2,10,2,10,1
  TGRewrite3=2,17,2,17,1
  TGRewrite4=2,50,2,50,6
  TGRewrite5=2,61,2,61,6
  TGRewrite6=2,110,2,110,1
  TGRewrite7=2,120,2,120,50
  TGRewrite8=2,1260,2,260,1
  TGRewrite9=2,7781,2,7781,4
  TGRewrite10=2,9999,2,9999,1
  TGRewrite11=2,19226,2,19226,1
  TGRewrite12=2,26000,2,26000,11
  Password=(zapytaj administratora)
  Location=1
  Debug=0
  Id=260xxxx
 
  // Hotspot duplex (MASTER-D)
  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Name=HBLink_Kutno
  Address=hblink.kutno.pl
  Port=55571
  TGRewrite0=2,7,2,7,1
  TGRewrite1=1,8,1,8,1
  TGRewrite2=2,10,2,10,1
  TGRewrite3=2,17,2,17,1
  TGRewrite4=2,50,2,50,6
  TGRewrite5=2,61,2,61,6
  TGRewrite6=2,110,2,110,1
  TGRewrite7=2,120,2,120,50
  TGRewrite8=1,1260,1,260,1
  TGRewrite9=2,7781,2,7781,4
  TGRewrite10=2,9999,2,9999,1
  TGRewrite11=2,19226,2,19226,1
  TGRewrite12=2,26000,2,26000,11
  Password=(zapytaj administratora)
  Location=1
  Debug=0
  Id=260xxxx
 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz do lokalnej sieci DMR HBLink Kutno.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne TG na TS1 lub TS2:

 
  TG 7 - HB Local do rozmów lokalnych na HBLink, YSF Kutno, SR7DVK
  TG 8 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
  TG 10 - EchoLink
  TG 50 - Info
  TG 51 - Kutno - aktualna pogoda
  TG 52 - Kutno - pogoda za 12H
  TG 53 - Informacja o alertach w regionie
  TG 54 - Poziom rzek
  TG 55 - Lokalne informacje
  TG 7781 - XLX778A
  TG 7782 - XLX778B
  TG 7783 - XLX778C
  TG 9999 - Echo test
  TG 3260 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach via HBLink Poland
  TG 19226 - Zegarynka
 

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS2 należy regułe TGrewrite1 napisać następująco:

 
  TGRewrite1=2,8,1,8,1
 

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są proponowane na lokalnym serwerze HBLink możesz to zrobić wprowadzając zmiany w swoim hotspocie:

 
  TGRewrite0=2,1006,2,6,1
  TGRewrite1=2,1007,2,7,1
  TGRewrite2=2,1008,2,8,1
 

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 TS2 aby nadawać na HBLinku TG6 TS2, TG1007 TS2 aby nadawać na HB TG7 TS2, TG1008 TS2 nadawać na HB TG8 TS2.

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stara na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1. Akceptacja zmian na stronie "Configuration" powoduje dla sieci HBLink ustawienie parametu Enable=0, co powoduje że sieć ta jest wyłączona!. Niestety jest to błąd programu Pi-Star zgłoszony do autora.

Kolejna ważna rzecz:
 
     Jeżeli ktoś posiada router Orange LiveBox i ma zdefiniowaną zaporę użytkownika należy wpisać do wyjątków port UDP 55570, 55571 i 62031

opracowano na podstawie: SP2ONG

Strona HBLink Kutno znajdująca się pod adresem https://hblink.kutno.pl jest prywatną stroną internetową prowadzoną przez administratora SP7LAK.
Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
Łącząc się do lokalnej prywatnej sieci DMR w Kutnie wyrażasz zgodę na umieszczenie na stronie HBLink Kutno znaku Callsign, numeru DMR,
lokalizacji, częstotliwości pracy stacji oraz do wymiany danych z innymi podłączonymi sieciami w ramach prowadzonej łączności.

Copyright (c) 2016, 2017, 2018, 2019.
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Modified by SP2ONG 2019.
Launched & Managed by SP7LAK 09.06.2019.
Twój adres IP: 44.192.254.246