.: UWAGI dla użytkowników :. 
Podłączając się do naszego lokalnego serwera HBLink, Reflektorów oraz korzystając z Przemiennika SR7DVK akceptujesz poniższe warunki:

 • Użytkownicy posiadający ważną Amatorską Licencję Radiową mogą swobodnie łączyć swoje przemienniki i hotspoty aby korzystać z nich w ramach lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących radia amatorskiego.
 • Łączenie się stacji i ze stacjami radiowymi które nie są licencjonowanymi stacjami radioamatorskimi jest zabronione.
 • Przemienniki Amatorskie z licencją pozwalającą na pracę całodobową muszą być zarejestrowane w systemie rejestracji DMR-ID/CCS7.
 • Hotspoty powinny identyfikować się zarejestrowanym DMR-ID użytkownika (dla DMR) lub znakiem krótkofalarskim Callsign użytkownika (np. dla D-Star).
 • Należy pamiętać, że w przypadku pracy krótkofalarskiej wymagana jest identyfikacja znaku wywoławczego.
 • W DMR zamiast tego używany jest zarejestrowany DMR-ID, a w D-Star krótkofalarski znak wywoławczy.
 • W analogu krótkofalowiec jest zobowiązany podawać swój znak wywoławczy podczas łączności.
 • Znaki Callsign i DMR-ID są wyświetlane na niniejszych stronach serwera.
 • Jeśli nie chcesz, aby Twój przemiennik i jego użytkownicy byli tutaj widoczni, odłącz się proszę od serwera.
 • Zabrania się nagrywania i udostępniania prowadzonych łączności oraz kopiowania treści zamieszczonych naszych Stronach w całości lub części bez zgody administratora.
 • Anonimowe korzystanie z systemu, lub przez osoby nie posiadające ważnej licencji radioamatorskiej jest zabronione!
 • Dane udostępniane są innym komponentom sieci w celu kontroli dostępu, identyfikacji, routingu i funkcjonalności systemu radioamatorskiego.
 • Łącząc się do lokalnej sieci DMR w Kutnie wyrażasz zgodę na wyświetlanie na stronie HBLink Kutno znaku Callsign (oraz Visual Name patrz: https://register.ham-digital.org/data_protection.ENG), numeru DMR, lokalizacji, częstotliwości pracy stacji oraz do wymiany danych z innymi podłączonymi sieciami w ramach prowadzonej łączności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami odłącz się od serwera.
 • Pliki cookie to małe informacje przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Nie używamy plików cookie do gromadzenia lub przechowywania jakichkolwiek informacji o odwiedzających lub klientach. Rzucamy Ci zaszyfrowane pliki cookie, aby Twoja przeglądarka mogła poznać Twój status na stronie, na przykład po zalogowaniu.
 • Nasza strona zawiera linki do powiązanych stron. Polityka prywatności tych powiązanych stron jest odpowiedzialnością powiązanych stron. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na treść polityki powiązanych stron. Sprawdź zasady każdej odwiedzanej witryny, aby uzyskać szczegółowe informacje. Administrator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub wykroczenia innych powiązanych stron lub w inny sposób.
 • Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie, abyś zawsze wiedział, jakie informacje zbieramy i jak z nich korzystamy.
Krzysztof SP7LAK
 .: Jak podłączyć się do HBLink Kutno :. 

Aby podłaczyć się do serwera HBLink za pomocą hotspota należy skonfigurować połączenie DMRGateway.

Przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w polu "DMR Master" należy wybrać z listy "DMRGateway". Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając .

Teraz w Pi-Star, w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

"Podstawowa" sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

  [DMR Network 1]
  Enabled=1
  Address=195.26.76.59
  Port=62031
  Password=
  PassAllPC=1
  PassAllPC=2
  PassAllTG=1
  PassAllTG=2
  Debug=0
  Location=1
  Name=BM_Poland_2602
  Id=260xxx
 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :

  // Hotspot simplex(MASTER-S)
  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Name=HBLink_Kutno
  Address=hblink.kutno.pl
  Port=55570
  TGRewrite0=1,7,1,7,2
  TGRewrite1=2,7,2,7,2
  TGRewrite2=2,10,2,10,1
  TGRewrite3=2,50,2,50,30
  TGRewrite4=2,110,2,110,1
  TGRewrite5=2,120,2,120,50
  TGRewrite6=2,1260,2,260,1
  TGRewrite7=2,7781,2,7781,1
  TGRewrite8=2,7782,2,7782,1
  #TGRewrite9=2,7783,2,7783,1
  TGRewrite10=2,7784,2,7784,1
  TGRewrite11=2,9999,2,9999,1
  TGRewrite12=2,19226,2,19226,1
  TGRewrite13=2,26000,2,26000,11
  Password=(zapytaj administratora)
  Location=1
  Debug=0
  Id=260xxxx
 
  // Hotspot duplex (MASTER-D)
  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Name=HBLink_Kutno
  Address=hblink.kutno.pl
  Port=55571
  TGRewrite0=2,7,2,7,1
  TGRewrite1=1,8,1,8,1
  TGRewrite2=2,10,2,10,1
  TGRewrite3=2,50,2,50,30
  TGRewrite4=1,50,2,50,30
  TGRewrite5=2,110,2,110,1
  TGRewrite6=2,120,2,120,50
  TGRewrite7=1,1260,1,260,1
  TGRewrite8=2,7781,2,7781,1
  TGRewrite9=2,7782,2,7782,1
  #TGRewrite10=2,7783,2,7783,1
  TGRewrite11=2,7784,2,7784,1
  TGRewrite12=2,9999,2,9999,1
  TGRewrite13=2,19226,2,19226,1
  TGRewrite14=2,26000,2,26000,11
  Password=(zapytaj administratora)
  Location=1
  Debug=0
  Id=260xxxx
 

Uwaga:

1. W sieci HBL, TG7783 podłączona jest na stałe do XLX778-C (Multi-Room). W konfiguracji hotspota należy ustawić tylko jedne aktywne połączenie z XLX778-C za pomocą [DMR Network] lub [XLX Network]. Aktywacja obu połączeń może doprowadzić do zapętlenia sieci.

2. W definicji sieci w polu Id=260xxxx musisz należy wprowadzić swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz do lokalnej sieci DMR HBLink Kutno.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne TG na TS1 lub TS2:

 
  TG 7 - HB Local do rozmów lokalnych na HBLink, YSF Kutno, SR7DVK
  TG 8 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
  TG 10 - EchoLink
  TG 50 - Info
  TG 51 - Kutno - aktualna pogoda
  TG 52 - Kutno - pogoda za 12H
  TG 53 - Informacja o alertach w regionie
  TG 54 - Poziom rzek
  TG 55 - Lokalne informacje
  TG 7781 - XLX778A
  TG 7782 - XLX778B
  TG 7783 - XLX778C
  TG 9999 - Echo test
  TG 3260 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach via HBLink Poland
  TG 19226 - Zegarynka
 

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS2 należy regułe TGrewrite1 napisać następująco:

 
  TGRewrite1=2,8,1,8,1
 

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są proponowane na lokalnym serwerze HBLink możesz to zrobić wprowadzając zmiany w swoim hotspocie:

 
  TGRewrite0=2,1006,2,6,1
  TGRewrite1=2,1007,2,7,1
  TGRewrite2=2,1008,2,8,1
 

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 TS2 aby nadawać na HBLinku TG6 TS2, TG1007 TS2 aby nadawać na HB TG7 TS2, TG1008 TS2 nadawać na HB TG8 TS2.

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stara na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1. Akceptacja zmian na stronie "Configuration" powoduje dla sieci HBLink ustawienie parametu Enable=0, co powoduje że sieć ta jest wyłączona!. Niestety jest to błąd programu Pi-Star zgłoszony do autora.

Kolejna ważna rzecz:
 
     Jeżeli ktoś posiada router Orange LiveBox i ma zdefiniowaną zaporę użytkownika należy wpisać do wyjątków port UDP 55570, 55571 i 62031

opracowano na podstawie: SP2ONG

 .: Grupy HBLink Kutno :. 

Wszystkie wymienione poniżej grupy TG oraz realizowane za pomocą nich funkcje działają tylko w ramach serwera HBLink Kutno.

Aby uzyskać możliwość korzystania z HBLinka należy dokonać poprawnej konfiguracji posiadanego HotSpota. - opis

Grupy TG zdefiniowane na serwerze HBLink Kutno to inne grupy TG niż zdefiniowane w innych sieciach np.: BrandMeister czy DMR+

i nie są z nimi połączone.

Numer TG TS 1 TS 2 Opis
 TG 7      S | D  Grupa do rozmów lokalnych na HBLink Kutno
YSF45956 - PL-HBL-Kutno - HBLink Kutno, SR7DVK
 TG 8   D   S  Grupa do rozmów na połączonych lokalnych serwerach PL-HBLink (OpenBridge Systems)
SR7DVK grupa dynamiczna, aktywacja PTT 10 min
 TG 7781      S | D  XLX778-A, YSF01906 - XLX778 - XLX reflector, SR7DVK
(DMR/D-STAR/C4FM)
 TG 7782      S | D  XLX778-B, SR7DVK
(DMR/D-STAR/C4FM)
 TG 7783      S | D  Multi-Reflector:
M17-POL D
YSF38145 PL-HBL-MultiLink
XLX778-C (DMR/D-Star)
NXDN Poland HBLink Network
P25 Poland HBLink Network
 TG 7784      S | D  XLX778-D, SR7DVK
(DMR/D-STAR/C4FM)
 TG 9999      S | D  ECHO TEST (PARROT)
 Połączenia realizowane via HBLink Poland 
 TG 260   D   S  Grupa do rozmów na połączonych serwerach w sieci Poland HBLink Network
SR7DVK grupa dynamiczna, aktywacja PTT 10 min
w DMR GW ustawić np. TGRewrite8=2,1260,2,260,1 aby nadawać na TG1260
 TG 26000      S | D  Grupa techniczna, aktywacja PTT 15 min
 TG 260[01÷10]      S | D  Grupa dynamiczna [1÷10], aktywacja PTT 15 min
 TG 260525      S | D  HBLink Kadzidło
grupa dynamiczna, aktywacja PTT 15 min
 TG 260701      S | D  HBLink Łódź
grupa dynamiczna, aktywacja PTT 15 min
 TG 260778      S | D  Grupa lokalna serwera HBLink Kutno do rozmów w sieci Poland HBLink Network
SR7DVK grupa dynamiczna, aktywacja PTT 15 min
 Lokalny Serwis Informacyjny 
(aktywacja PTT od 2 do 6 sekund)
 TG 50      S | D  Informacje
 TG 51 / TG 52      S | D  Kutno: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 53      S | D  Meteo alerty
 TG 54      S | D  Stany wód
Rzeka: Wisła, wodowskaz: Kępa Polska
Rzeka: Wisła, wodowskaz: Włocławek
 TG 55      S | D  Lokalne komunikaty
 TG 61 / TG 62      S | D  Łódź: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 63 / TG 64      S | D  Płock: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 65 / TG 66      S | D  Herby: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 67 / TG 68      S | D  Łęczyca: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 69 / TG 70      S | D  Łowicz: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 71 / TG 72      S | D  Koło: pogoda aktualna / pogoda za 12H
 TG 19226      S | D  Zegarynka
 EchoLink - aktualnie usługa zatrzymana 
(aktywacja PTT od 2 do 6 sekund)
 TG 10      S | D  Grupa rozmowna EchoLink SP7LAK-L EL-612009
 TG 121 / TG 122 
connect / disconnect
    S | D  Kadzidło, Kurpie: SR5OK-R EL-55578
 TG 123 / TG 124 
connect / disconnect
    S | D  Toronto: VE3YPL-R EL-414510
 TG 125 / TG 126 
connect / disconnect
    S | D  Skierniewice: SR7SC-R EL-607422
 TG 127 / TG 128 
connect / disconnect
    S | D  Słupsk: SR2SL-R EL-325362
 TG 129 / TG 130 
connect / disconnect
    S | D  Kołobrzeg: SR1G-R EL-466022
 TG 131 / TG 132 
connect / disconnect
    S | D  Olsztyn: SR4ON-R EL-289049
 TG 133 / TG 134 
connect / disconnect
    S | D  Gdynia: SR2C-R EL-871657
 TG 135 / TG 136 
connect / disconnect
    S | D  Chełm: SR8CH-R EL-900806
 TG 137 / TG 138 
connect / disconnect
    S | D  Grudziądz: SR2GR-R EL-584093
 TG 139 / TG 140 
connect / disconnect
    S | D  Zduńska Wola: SR7ZD-R EL-830928
 TG 143 / TG 144 
connect / disconnect
    S | D  Koskowa Góra: SR9P-R EL-368583
 TG 145 / TG 146 
connect / disconnect
    S | D  Pojezierze Brodnickie: SR2PB-R EL-945917
 TG 147 / TG 148 
connect / disconnect
    S | D  Ostrołęka: SR5OS-R EL-725031
 TG 149 / TG 150 
connect / disconnect
    S | D  Mińsk Mazowiecki: SR5MM-R EL-318140
 TG 151 / TG 152 
connect / disconnect
    S | D  Dylewska Góra: SR4J-R EL-957093
 TG 153 / TG 154 
connect / disconnect
    S | D  Nowa Ruda: SR6NR-R EL-926753
 TG 155 / TG 156 
connect / disconnect
    S | D  Olesno: SR6OO-R EL-235484
 TG 157 / TG 158 
connect / disconnect
    S | D  Leszno: SR3MDW-R EL-901441
 TG 159 / TG 160 
connect / disconnect
    S | D  Busko: SR7KGO-R EL-404406
 TG 161 / TG 162 
connect / disconnect
    S | D  Tarnowskie Góry: SR9TG-R EL-213918
 TG 163 / TG 164 
connect / disconnect
    S | D  Domaradz-Poręby: SR8AGA-R EL-444489
 TG 165 / TG 166 
connect / disconnect
    S | D  Szczawno Zdrój - Góra Chełmiec: SR6W-R EL-595339
 TG 167 / TG 168 
connect / disconnect
    S | D  Limanowa: SR9POL-L EL-662697
 TG 110 
disconnect
    S | D  EchoLink, Disconnect from the last link you connected to
* Jeżeli chcesz, aby dodać/usunąć EchoLinka z listy proszę o info.
Uwaga: Rozmowy EchoLink prowadzimy tylko i wyłącznie na TG10.
Grupy TG121 … TG168 przeznaczone są do sterowania serwerem HBLink w celu realizacji połączenia/rozłączenia pomiędzy nodem SP7LAK-L
oraz wybranym z listy nodem EchoLink. Dowolny zarejestrowany EchoLink może podłączyć się do noda SP7LAK-L i prowadzić łączność.
Po zakończeniu łączności proszę o rozłączenie połączenia.

Hotspot: D - duplex | S - smiplex

Strona HBLink Kutno znajdująca się pod adresem hblink.kutno.pl jest prywatną stroną internetową prowadzoną przez administratora SP7LAK.
Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
Łącząc się do lokalnej prywatnej sieci DMR w Kutnie wyrażasz zgodę na umieszczenie na stronie HBLink Kutno znaku Callsign, numeru DMR,
lokalizacji, częstotliwości pracy stacji oraz do wymiany danych z innymi podłączonymi sieciami w ramach prowadzonej łączności.

Copyright (c) 2016-2021
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2021
Launched on 09.06.2019, managed by SP7LAK.
Twój adres IP: 44.211.26.178